PRÍPRAVA NA PRVÚ LEKCIU FITBOX®-U

Začínate s Fitbox®-om a chystáte sa na prvú lekciu? Iste vás zaujíma, čo si zobrať a čo môžete očakávať od prvej lekcie. Na lekciu Fitbox®:
– príďte 5 – 10 minút skôr, aby ste sa dôkladne pripravili.
– Lekcia Fitbox®-u môže byť veľmi intenzívna, preto odporúčame pred, počas a po lekcii vypiť 1l a viac neperlivej vody alebo iontového nápoja.
– Na Fitbox® nie je potrebné špeciálne oblečenie, postačí ľahké športové oblečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje vás v pohybe.
– Obuv by mala byť pohodlná, odvetrávaná a hlavne určená na športové použitie.
– Dôležitá je ochrana rúk, preto budete potrebovať špeciálne rukavice na Fitbox® alebo bandáže, keď máte vlastnú bandáž alebo rukavice doneste si, ak nemáte je možné zapožičať alebo zakúpiť si na hodine Fitbox®-u.
HLAVNE SI PRINESTE DOBRÚ NÁLADU.

,, Už sa na Vás veľmi teším”

 

Novinky a články

My a naši partneri ukladáme z vášho zariadenia údaje, ktoré nie sú citlivé, a získavame k nim prístup (napríklad súbory cookie alebo jedinečný identifikátor zariadenia). Okrem toho tiež spracúvame osobné údaje, ako sú IP adresy a identifikátory cookie, aby sme mohli spracúvať údaje, napríklad zobrazovať prispôsobené reklamy, merať preferencie našich návštevníkov atď. Svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť v našich pravidlách ochrany súkromia na tomto webe. Svoj súhlas s použitím cookies na všetky účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“, súhlasy s použitím na jednotlivé účely môžete udeliť v nastaveniach kliknutím na „Nastavenia cookie“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“. Svoje rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť vyvolaním okna s nastaveniami kliknutím na odkaz „Spravovať cookies“ umiestneným v pätičke tejto stránky. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Ochrana osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.fitboxcentrum.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho FITmedia,  s.r.o. a kupujúceho (zákazník). Platné od: 01.06.2022

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Danné objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu  https://www.fitboxcentrum.sk  sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (zaškrtol políčko v objednávke "Súhlasím s Obchodnými podmienkami internetového obchodu…") tak ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie daných formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu  https://www.fitboxcentrum.sk , kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromaždovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu  https://www.fitboxcentrum.sk a právnym poriadkom platným v SR.

Reklamácie doručovacích služieb

Ak k vám zásielka príde poškodená postupujte, prosím, nasledovne:
 1. Zásielku si vždy prezrite pred dopravcom.
 2. V prípade poškodenia obalu (pokrcený, roztrhaný, rozmocený...) spíšte ihned s dopravcom protokol o poškodení zásielky.
V prípade doručenia Slovenskou Poštou postupujte podľa reklamačných podmienok Pošty.

Reklamácia poškodeného tovaru

Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prehliadnuť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, prípadne zjavné a vnútri poznateľné čiastočné straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byt spísaný ihneď zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej predaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca zásielky povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky na telefónnom čísle +421 950 811 266. Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť reklamačný protokol (jednoduchý popis čo je na tovare poškodené), kompletný zoznam častí výrobku a kópiu faktúry. Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu: FITmedia,  s.r.o. Stožok 50, 96212 Detva Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci zaháji reklamačné riadenie u dodávateľa. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od dodávateľa. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od nákupnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely občianskeho zákonníka c.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci najneskôr do 10 dní zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku bankovým prevodom.

Podmienky pre vrátenie penazí

 • Tovar musí byt neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byt dalej ponúkaný zákazníkom.
 • Zákazník musí zásielku odoslat do 14 dní po obdržaní tovaru.
 • Vraciame vám iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Zásielky dobierkou nebudú prijaté.
Vrátený tovar zasielajte na adresu: FITmedia,  s.r.o. Stožok 50 96212 Detva

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu obdrží kupujúci k tovaru daňový doklad. Všetky osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári sú dôverné viz. ochrana osobných údajov. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť nákupnú cenu. Predávajúci má právo od nákupnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovnú adresu, na ktorú má byt objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14-tich dní od doručenia.

Dodacie a platobné podmienky

 • Vopred bezhotovostným prevodom z úctu
 • Pomocou platobnej služby PayPal
 • V hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru (Slovenská Pošta)
 • V hotovosti pri prevzatí tovaru na hodine FITBOX (Po telefonickej dohode na ktorej hodine na adrese Obchodné centrum Čingov (Ural), Uralská 3, Košice - Nad Jazerom,  04012 - podľa aktuálneho rozpisu Termíny)
 • Na faktúru (školy, organizácie)
Ak sa rozhodnete platiť v hotovosti, potom tovar obdržíte prostredníctvom dobierky. Pri odbere tovaru v hodnote presahujúcej 50 € sa nezapočítava poštovné ani balné! V opačnom prípade je poštovné 3.60 €. Po odoslaní objednávky vám bude zaslaný email s číslom balíka, cez ktorý je možné balík online sledovať. V prípade problémov s dodaním tovaru nás prosím kontaktujte na info@fitboxcentrum.sk. Doba dodania pre tovary na našom sklade je 3 pracovné dni. Pre tovary na objednávku je to max. 7 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo ponúknuť zákazníkovi inú variantu tovaru, pokiaľ tento nie je dostupný ani u dodávateľa. Zákazník v prípade nesúhlasu s variáciou produktu, môže odstúpiť od objednávky daného produktu. Prípadne vopred uhradené peniaze mu budú do 3 dní odoslané na jeho účet. Snažíme sa vždy informovať kupujúceho, za akú dobu bude tovar u neho doma.

Program FITBOX® KIDS

Zakúpením tejto permanentky pre deti automaticky prihlasujete dieťa/deti na daný rozsah termínov. Jeden turnus FITBOX® KIDS = 4 hodiny FITBOX®u pre deti s postupným zvyšovaním zručnosti. Trvanie turnusu je 4 týždne. Turnus sa môže predĺžiť v prípade ak sa niektorá hodina nekoná z technických alebo iných príčin. Termíny hodín pre turnusy sú vždy pravidelné a vopred vypísané pre celý turnus. Dieťa je prihlásené na všetky 4 hodiny automaticky. Stornovať permanentku je možné do začatia prvej hodiny. Po uskutočnení prvej hodiny nie je možné permanentku stornovať. Absencia dieťaťa na hodine nie je dôvodom na vrátenie alikvotnej časti permanentky. Ak však dieťa vynechá 3 a viac hodín z turnusu, kvôli zdravotným alebo iným závažným problémom,  po dohode môže byť vrátená alikvotna čiastka z permanentky. Jeden vstup má potom hodnotu podľa aktuálneho cenníka.

FITBOX® Kredit

Kúpou FITBOX Kreditu je pripísaný adekvátny počet FITBOX Kreditov na FITBOX® KONTO daného registrovaného užívateľa vedené poskytovateľom. Výmenou FITBOX Kreditu za rezerváciu získa zákazník miesto na hodine FITBOX podľa zvoleného termínu. FITBOX Kredit (ďalej len FK) si môžu zakúpiť len registrovaný používatelia FITBOX Centra. FK je jediný možný spôsob platby za hodinu FITBOX. Platby v hotovosti na hodine nepríjmame.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Atendis, s.r.o. sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov. Aby Vám ale mohli byt poskytnuté kvalitné služby, je potrebné poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta sú však veľmi starostlivo chránené pred zneužitím.

Požadované údaje - fyzická osoba

Každý zákazník musí pri registrácii uviesť údaje nutné k bezproblémovému vybaveniu objednávky. Ak je zákazník fyzická osoba, sú vyžadované nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko
 • úplná poštová adresa, tj. ulica, mesto, PSČ
 • aspoň jeden funkčný kontakt - telefonický, prípadne e-mailový
Všetky tieto informácie sú nutné pre jednoznačnú identifikáciu kupujúceho. Údaje sú používané k prijatiu objednávky, realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, za účelom správneho dodania tovaru a ďalej pre akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom. Údaje sú uložené v databáze, ak užívateľ nepožiada o ich vymazanie. Ak si zákazník požaduje doručovanie objednávok na inú adresu, akú predtým uviedol, môže uviesť alternatívnu adresu pre dodanie tovaru.

Požadované údaje - právnická osoba

Ak zákazník vystupuje ako právnická osoba, mal by naviac uviesť tiež údaje o firme:
 • meno firmy
 • úplnú poštovú adresu, tj. ulica, mesto, PSČ
 • aspon jeden funkcný kontakt - telefonický, faxový, prípadne e-mailový
 • kontaktnú osobu
 • IČO a DIČ
Tieto údaje sú dôležité pre vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaný oboma stranami a to vrátane všetkých patričných náležitostí. Všetky údaje o Vašich doterajších nákupoch sú uložené v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú nutné pre zaistenie dodania tovaru, vybavenie reklamácií a prípravu marketingových akcií. Prevádzkovateľ https://www.fitboxcentrum.sk  si veľmi váži Vašej dôvery a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalším subjektom.

Súhlas s používaním osobných dát

Používaním internetového obchodu https://www.fitboxcentrum.sk  súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Vymazanie dát z databázy

Každý registrovaný zákazník bude ihneď odstránený z databázy na základe žiadosti zaslanej na adresu info@fitboxcentrum.sk

Zasielanie informačných vyjadrení (newsletter)

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám k tomu udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v administrácii osobných údajov a tým okamžite zastaviť zasielanie vyššie uvedených informácií. Pod pojmom informácia sa rozumie zasielanie aktuálnych vyjadrení o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch tovaru z našej ponuky.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenom v katalógu internetového obchodu https://www.fitboxcentrum.sk , ak by nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa vyslovene v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlavne jeho ust. § 409 a nasl.
Save settings
Cookies settings