Fakturačné údaje:

FITmedia, s.r.o.,

IČO: 47663499

DIČ:2024034694

IČ DPH: SK2024034694

so sídlom v Slovenskej republike, 962 12 Stožok, Stožok 50

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38950/S

 
Ing. Tomáš Fecko

e-mail: info@fitboxcentrum.sk

tel.: +421 950 811 266

 

FITBOX® CENTRUM

CVČ Trend, (Centrum voľného času)

Obrancov mieru 7,

962 12 Detva

tel.: +421 950 811 266