Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služby (FITmedia, s.r.o.) a zákazníkom.

Tieto podmienky sú platné dňom 01.05.2022

1. Rezervácia

Rezervácia služieb poskytovateľa je možná priamo online na webstránkach poskytovateľa alebo telefonicky na čísle 0950 811 266. Rezervovaný termín možno zaplatiť len použitím FITBOX® kreditu a/alebo zľavovým kupónom.

Rezerváciou termínu na stránke www.fitboxcentrum.sk si zákazník záväzne objednáva rezervovanú službu. Zákazník získava garantované miesto a kvalitu služby, za ktorú zaplatí použitím FITBOX® kreditu a/alebo zľavovým kupónom.

2. Zrušenie rezervácie

a.) Zákazník má právo zrušiť svoju záväznú rezerváciu bez udania dôvodu do 12:00 v deň konania udalosti, ktorú mal rezervovanú. Bude mu refundovaná plná výška FITBOX® kreditu, ktorý na rezerváciu udalosti použil.

b.) V prípade zrušenia rezervácie zákazníkom v deň konania udalosti od 12:00 až do konania udalosti, zákazník nemá nárok na refundáciu FITBOX® kreditu, ktorý na rezerváciu udalosti použil.

c.) Pokiaľ zákazník svoju rezerváciu nezruší a na rezervovanej hodine sa nezúčastní, pokladá sa jeho rezervácia ako uskutočnená.

Zrušiť rezerváciu je možné priamo na webstránke po prihlásení sa v časti Moje rezervácie kliknutím na “zrušiť” pri konkrétnom termíne alebo telefonicky na čísle 0950 811 266