PRE KOHO JE FITBOX® URČENÝ?

FITBOX Košice Nad Jazerom

Intenzitu cvičenia je nutné si zvoliť v závislosti od veku a cieľa. Najlepšie na Fitbox®-e je, že cvičiť ho môžu všetci. Existujú rôzne varianty tréningov, ktoré sú prispôsobené určitej skupine ľudí s cieľom určitého výsledku. Vo Fitbox®-e sa rozlišujú 4 zóny: POWER, FITNESS, SLIM a SENIOR, ktoré boli zadefinované na základe spôsobu zaťaženia organizmu. Každá […]