FITBOX rukavice - FITBOX® CENTRUM

Špeciálne rukavice na FITBOX®

FITBOX Košice Nad Jazerom

Ak ste sa rozhodli intenzívne venovať Fitbox®-u je nutný správny výber rukavíc. Výhodou rukavíc oproti bandážam je rýchlejšie a jednoduchšie nasadenie. Odporúčame otvorené rukavice, aby sa ruka vetrala a zápästie…