Rezervačné podmienky | FITBOX® CENTRUM

Rezervačné podmienky

Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služby (FITmedia, s.r.o.) a zákazníkom. 

Tieto podmienky sú platné dňom 11.11.2014

1. Rezervácia

Rezervácia služieb poskytovateľa je možná priamo online na webstránkach poskytovateľa alebo telefonicky na čísle 0949 181 670. Rezervovaný termín možno zaplatiť troma spôsobmi:

  1. Platbou na hodine
  2. Použitím FITBOX Permanentky
  3. Zľavovým (darčekovým) kupónom

Rezerváciou termínu na ktorejkoľvek stránke SIete FITBOX CENTIER si zákazník záväzne objednáva rezervovanú službu. Zákazník získava garantované miesto a kvalitu služby, za ktorú zaplatí priamo pri prevzatí v hotovosti alebo vopred použitím permanentky. 

2. Zrušenie rezervácie

a.) Zákazník má právo zrušiť svoju záväznú rezerváciu bez udania dôvodu do 12:00 v deň konania udalosti, ktorú mal rezervovanú. Bude mu refundovaná plná suma, v prípade, že za udalosť už zaplatil.

b.) Zrušenie rezervácie zákazníkom v deň konania udalosti od 12:00 až do konania znamená refundáciu / povinnosť úhrady v hodnote 50% z celkovej sumy za rezerváciu. Platí ak je daná udalosť plne obsadená a teda poskytovateľovi vzniká škoda z neobsadeného miesta. Pokiaľ udalosť nie je plne obsadená môže zákazník zrušiť rezerváciu bez udania dôvodu až do uzavretia rezervácií na danú udalosť.

c.) Pokiaľ zákazník svoju rezerváciu nezruší a na rezervovanej hodine sa nezúčastní, pokladá sa jeho rezervácia ako uskutočnená a preto je povinný uhradiť sumu za rezervovanú udalosť podľa aktuálne platného cenníka v hotovosti alebo na účet poskytovateľa. Platí ak je daná udalosť plne obsadená a teda poskytovateľovi vzniká škoda z neobsadeného miesta.

Zrušiť rezerváciu je možné priamo na webstránke po prihlásení sa v časti Moje rezervácie kliknutím na „zrušiť“ pri konkrétnom termíne alebo telefonicky na čísle 0949 181 670.

3. Vznik platobnej povinnosti

a.) Pri nesplatenej ale následne zrušenej udalosti podľa bodov 2b, 2c. vzniká zákazníkovi platobná povinnosť a to najneskôr do 14 dní od rezervovanej  ale následne ním zrušenej udalosti podľa bodov 2b, 2c. Zákazník je povinný uhradiť čiastku v hotovosti alebo na účet prevádzkovateľa.

b.) Pri zaplatenej ale zrušenej rezervácii podľa bodov 2a, 2b,  vzniká poskytovateľovi refundačná povinnosť a to najneskôr do 14 dní od rezervovanej  ale následne zrušenej udalosti podľa bodov 2a, 2b. a to vo forme v akej bola platba prijatá.